Kalejová - za rozhraním krajov a okresov © hiking.sk & autor