Kartuša je osadená do držiaka, aby sa priamo nedotýkala studeného podkladu a najmä zvyšuje stabilitu sady © hiking.sk & autor