Kde sa len nedávno pestovalo obilie a kvitli maky © hiking.sk & autor