Kečovská vyvieračka, najbližší zdroj vody © hiking.sk & autor