Klenová z Komárovej » pozri na mape © hiking.sk & autor