Klenuté prístrešie stavby » pozri na mape © hiking.sk & autor