Klesanie z Troch kopcov vedie sprvu zarasteným rúbaniskom s peknými výhľadmi © hiking.sk & autor