Košice a Tatry zo Skárošskej vyhliadky © hiking.sk & autor