Kobyliar - pohľad na severovýchod © hiking.sk & autor