Kohútovo - TIM a informačný panel © hiking.sk & autor