Koločava - veľmi častý cieľ turistov z ČR © hiking.sk & autor