Komín je nízky aj na pomery mid modelov a skôr by som ich považoval za vyvýšené polovičky © hiking.sk & autor