Konáre stromov obťažkané snehom občas prevísali do cesty © hiking.sk & autor