Končíme pri Počúvadlianskom jazere © hiking.sk & autor