Konečne pred Skárošskou vyhliadkou © hiking.sk & autor