Konjunkcia fatranských vrchov - Borišov, Lysec a Krivánska Malá Fatra © hiking.sk & autor