Kontrasty lesov v masíve Kľaku, pohľad z rúbane na Vyšnej Lipovej © hiking.sk & autor