Kopce nad Slancom, Hradisko - jeho časť © hiking.sk & autor