Korban a pohľad na juh - inverzný príboj okolo Lastovičieho vrchu © hiking.sk & autor