Kordove lúčky a pohľad na zalesnenú Strelnicu a časť tisovskej vápenky © hiking.sk & autor