Koroška a Kranjska Rinka so Skutou z Ledinskeho vrhu © hiking.sk & autor