Koryto Torysy je po povodniach o niekoľko metrov širšie © hiking.sk & autor