Kostihoj hľuznatý v Baškovej doline © hiking.sk & autor