Kostolík nad Dražovcami, tu začíname náš pochod © hiking.sk & autor