Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Ladomirove z roku 1890 © hiking.sk & autor