Kostrové pozostatky z lokality Varheď © hiking.sk & autor