Kozy neveriaco hľadia, kadiaľ sa štverám na kopec © hiking.sk & autor