Kráľova hoľa je obľúbený turistický cieľ © hiking.sk & autor