Kráľova skala a Kráľova hoľa z prístreška (autor foto: Juraj Mucha) © hiking.sk & autor