Krátke stúpanie do sedla Bassa del Banco, za ním je cesta pohodová © hiking.sk & autor