Krátky model pre pešiu alebo lyžiarsku turistiku © hiking.sk & autor