Krátky okamih, keď Vysoké Tatry oblialo večerné svetlo © hiking.sk & autor