Krátky slnečný okamih v typickej krajine pri útulni, vpravo vzadu je Homôľka © hiking.sk & autor