Kríž na Vetrovej skale (Витрова Скала) © hiking.sk & autor