Kríž pri Prameni Lásky a Zabudnutia/ Svätený © hiking.sk & autor