Krajina v okolí Chvojmice, vľavo Žalostiná © hiking.sk & autor