Krajina v okolí osady Brezov štál © hiking.sk & autor