Kramle vľavo sú aj tam, kde by mohlo dochádzať k nadmernej erózii chodníka © hiking.sk & autor