Krasová planina Pôlč typu polje v Ponickom krase © hiking.sk & autor