Kravy pod Kráľovou skalou, na ceste k prameňu © hiking.sk & autor