Kremnické vrchy z Hencelovej (Henclová) © hiking.sk & autor