Kresťansko-animisticko-pohanský synkretizmus v praxi na vrchole Šípky © hiking.sk & autor