Lúče slnka prenikajúce cez hromadiacu sa oblačnosť ožiarujú Turčiansku kotlinu © hiking.sk & autor