Lúčnatý chrbát sa tiahne až po Malý Zvolen © hiking.sk & autor