Lúčne sedlo, značka vedie vpravo, pokračujem šikmo do svahu © hiking.sk & autor