Lúka, ktorou sa vpravo stúpa na hrebeň, hore predvrchol © hiking.sk & autor