Lúka pod Mandlkogelom, ideálne miesto na opaľovanie © hiking.sk & autor