Lúka pod Sivcom - pohľad na sever © hiking.sk & autor