Lúky a poľná cesta do Lačnovského sedla © hiking.sk & autor