Lúky na Rovni, hmlistý pohľad na východ © hiking.sk & autor